Ympäristö

Lähde: Aalto-yliopisto, Katri Leino

Ympäristö

Regenerointi on ympäristön ja ihmisten kannalta paras mahdollinen tapa hyödyntää käytetyt voiteluöljyt.

Aalto-yliopistossa tehdyssä elinkaarianalyysissä verrattiin voiteluöljyjen energiahyödyntämistä regenerointiin. Regenerointi oli kaikilta vaikutuksiltaan paras tapa. Jokaisessa vaikutusluokassa regenerointi vähensi haittoja ilmastolle, vesistöille, maaperälle ja ihmisille. Oheisessa kaaviossa on elinkaarianalyysin yhteenvedon tulokset.

Tutkimuksessa osoitettiin myös laittoman polton haitallisuus ihmisille ja ympäristölle. (Hajautettu keräys ja pienpoltto)