Toimintapolitiikka

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme

  • ottamaan huomioon sidosryhmiemme tarpeet ja näkemykset
  • toimimaan hyvänä yrityskansalaisena noudattaen lainsäädäntöä ja sopimuksia
  • jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

 

Laatupolitiikka

STR Tecoil Oy:n tuotteiden laadun ja tuoteturvallisuuden takeena on kattava laatujärjestelmä.  Huomioimme ja täytämme toiminnassamme asiakkaidemme meille asettamat laatuvaatimukset. Toiminnan ja tuotteen laatua kehitämme järjestelmällisesti. Laatua mittaamme operatiivisten ja taloudellisten mittareiden sekä havaittujen poikkeamien avulla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon ja täyttämään sidosryhmiemme odotukset ja vastaavasti odotamme heidän täyttävän meidän omat laatukriteerimme. Tavoitteenamme on olla johtava Group II -laatuisen peruöljyn valmistaja Euroopassa.

 

Työturvallisuus yrityksen toiminnan kulmakivi

STR Tecoil Oy:n johtaminen perustuu luottamukseen organisaation kaikilla tasoilla. Jaamme vastuuta aidosti laajalle organisaatioon, mikä lisää työn mielekkyyttä ja haastavuutta. Vastuuseen liittyvät aina riittävät valtuudet. STR Tecoil Oy on turvallinen työpaikka, joka kannustaa itsensä kehittämiseen ja rohkeuteen toiminnassa. Turvallisuuspolitiikkamme mukaisesti työntekijämme noudattavat sääntöjä ja työskentelevät turvallisesti. Tavoitteemme on Nolla tapaturmaa.

 

Ympäristönäkökohdat osa kestävää kehitystä

Ympäristönäkökohdat kytkeytyvät kiinteästi jokapäiväiseen toimintaamme, jossa lähtökohtana on pitkälle viety ympäristömyötäisyys ja ympäristöriskien minimointi. Pyrimme ennakoimaan ympäristönormien ja arvojen muutokset sekä vaikuttamaan niiden muodostumiseen kehittämällä menetelmiämme ja teknologiaamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi. Ympäristön tilasta huolehdimme jatkuvalla laitostoimintojen seurannalla ja kehittämiselle, ja puutumme ripeästi mahdollisiin epäkohtiin.